Công ty TNHH TM DV Kỹ Thuật Công Nghệ Hào Kiệt
GPKD số 0316190854 cấp ngày 17/12/2020 tại sở kế hoạch và đầu tư TP.HCM 
 Địa chỉ: 83 Lê Quang Sung, P. 02, Q. 6, Tp. Hồ Chí Minh
Liên hệ: 0903808021
Email: dienmayhaokiet@gmail.com